Kód 800 - Dúšok živej vody

Dúšok živej vody, kód 800 - TCM Herbs - vitalita, ochrana a podpora - pre udržiavanie pevného zdravia a dožitie sa čo najdlhšieho veku v zdraví - Tradičná čínska medicína.

Toto nieje e-shop

Prejsť do e-shopu

TCM Herbs - Tradičná čínska medicína - Dúšok živej vody, kód 800 - HUAN SHAO CHA

Pôsobenie podľa tradičnej čínskej medicíny:

 • silno posilňuje nedostatočnú esenciu ľadvín SHEN JING XU
 • posilňuje nedostatočný jang sleziny PI YANG XU
 • posilňuje nedostatočný jin YIN XU
 • posilňuje nedostatočnú energiu čchi QI XU a vyživuje nedostatočnú krv XUE XU
 • vyživuje energiu čchi srdca XIN QI XU a upokojuje ducha v srdci XIN SHEN

Popis podľa Tradičnej čínskej medicíny TCM:

Udržovanie pevného zdravia a dožitie sa čo najdlhšieho veku (hlavne „v zdraví“) patrilo od nepamäti k tým najväčším výzvam všetkých generácií, najmä však v starej Číne.

Čínski cisári a ich MUDRci sa tomuto až magickému či mysterióznemu oboru „nesmrteľnosti“ venovali so zvláštnou starostlivosťou a prikladali mu neobyčajný význam. Nakoniec, kto z nás by sa nechcel dožiť vysokého veku, a naviac v plnohodnotnej kvalite tela a ducha?

Prevencia je v podstate tou hlavnou náplňou a funkciou TCM.
Udáva sa, že až 90% všetkých rád a doporučení (stravy, bylín a cvičení…) sa radí do tohoto rangu. Je to i logické, pretože niekedy býva neskoro bycha nahánať –ako hovorí aj jedno čínske príslovie: „Ťažko potom zavrieť bránu, keď už je kôň splašený.“

A tak čas letí a „ako roky idú a hroby pribúdajú, rátam vrásky skryté do pleti…“ ako spieva Karel Kryl, každému z nás skôr či neskôr ubúdajú sily a tá povestná sviečka, ktorú sme dostali do vienku, nám pozvoľna, ale iste dohorieva.

Je to i logické, pretože žiadny strom nerastie do neba a zákony prírody sú jednoznačné a niekedy až nemilosrdne nemenné – všetko v prírode (a v živote vôbec) má svoj čas: je čas zrodenia, čas rastu, čas zberu a je aj čas odchádzania a umierania.

Uchovaním si čo najdlhšej kvality života v zdraví telesnom i duševnom sa zaoberá stará čínska metóda YANG SHENG FA. Slovíčko YANG znamená v tomto prípade vychovávať, starať sa a vyživovať, SHENG potom sa zasa prekladá ako život, narodenie a vitalita – teda dokopy znamenajú vychovávať alebo vyživovať život, podporovať zdravie a pohodu tým, že sa budem starať o telo, myseľ a ducha v súlade s prirodzenými rytmami a univerzálnymi zákonmi prírody.

Hlavným motívom je teda ochrana a udržovanie zdravia a pestovanie (kultivácie) života. Hlavnými metódami a princípmi TCM v praktikovaní YANG SHEN FA sú tieto 4 postupy, ktorých výsledkom je zdravý človek:
TCM - zdravý človek, Dúšok živej vody-800
Ako je vidieť z názorného príkladu gajdoša, pre zdarný výsledok (a to ako pre poslucháča, tak aj pro interpreta) všetko musí byť vždy v dokonalej harmónii:

 • neustále a rovnomerné fúkanie mechov (zdravé stravovanie či byliny),
 • primerané stlačeniu vaku (zdravá životospráva – dostatočný spánok, striedanie fyzickej a duševní práce, umiernenosť vo všetkých oblastiach…),
 • správne kladenie prstov na píšťale (adekvátne fyzické cvičenie),
 • vyrovnaný hlasový prednes (zdravé emócie).

To všetko nakoniec vyúsťuje aj v celkovom obraze, kde v zdravom tele sídli zdravý duch – a taký človek má aj svoju nezdolnú charizmu a esprit.

 

Tri poklady života


Ničím nestarne človek rýchlejšie než neustálou myšlienkou na to, že starne. (Georg Lichtenberg)

Podľa TCM sú zásoby životnej energie uložené v dráhe ľadvín SHEN, a to v podobe esencie JING. Túto esenciu JING dostávame pred pôrodom ako vrodený zdroj tzv. nebeské (prenatálne) esencie.

Dráha sleziny PI je zasa zdrojom získanej energie čchi QI, ktorú si náš organizmus berie z potravy a zo vzduchu. V dráhe srdca XIN sídli duch SHEN, ktorý vládne celému telu a zodpovedá za naše vnímanie a vedomie. Tieto 3 zložky sa v TCM nazývajú 3 poklady ľudského bytia, pretože len dostatočná esencia JING a zdarne získaná energia QI znamená jasný duch SHEN.

Ľadvinová esencia JING sídli v tzv. Bráne životného ohňa MING MEN HUO, ktorá sa nachádza v podstate medzi 2 ľadvinami. V prípade vrodeného oslabenia tohoto Ohňa života MING MEN HUO dôjde zákonite tiež k oslabeniu sleziny PI (a tým pádom i nedostatočnej tvorbe energie čchi QI), ktorá sa prejaví následne ďalším oslabením esencie JING, a tým samozrejme aj oslabením ducha SHEN – jednoducho klasický dominový efekt…
 
Duch SHEN predstavuje svetlo, ktoré vyžaruje horiaca sviečka. Prináša svetlo do tmy. Duch SHEN vyžaruje

 • originalitu mysli
 • (seba)vedomie
 • ducha každého človeka
 • dáva životu zmysel
 • spirituálnu silu
 • pravé poznanie

Prejavuje sa prostredníctvom našich zmyslov, emócií a myslenia.

Keď je esencia JING a energia QI dostatočná, potom aj duch SHEN môže žiariť naplno.
Energia QI predstavuje plameň sviečky. Môže prskať, dymiť alebo môže horieť jasno a rovnomerne. Energie Qi je vitalita, ktorá aktivuje všetky funkcie a procesy tela alebo každodennej energie potrebnej k životu.

Keď je energia QI používaná efektívne, esencia JING vydrží dlho.
Pokiaľ ju ale nadmieru spotrebovávame, rýchlo sa zdroje nášho organizmu vyčerpajú! Energia QI sa ľahko oslabuje dennou aktivitou – pokiaľ je ale človek zdravý, ľahko ju zasa doplní

 • dostatočným spánkom
 • zdravou výživou
 • správnym dýchaním

Esence JING predstavuje vosk a knôt sviečky. Kvalita vosku a jeho množstvom predurčuje život človeka. Esencia JING je geneticky daná a túto sviečku sme dostali do vienku od svojich predkov.

Sila a dĺžka sviečky a knôtu je priamo úmerná dlhovekosti. Esencia JING v ľadvinách predstavuje podstatu nášho hmotného tela a rezervy nášho organizmu. Pokiaľ ju trvalo poškodzujeme, veľmi ťažko potom doplníme, pUbudanie zivotnej sily - Dusok zivej vody-800retože predĺžiť knôt u horiacej sviečky nieje dosť dobre možné a doplniť vosk sa dá len po kúskoch (dúšok po dúšku). V západnej reči zodpovedá hormónom, enzýmom, neurotransmiterom, lymfe a krvi.

Silná sviečka bude horieť dlhšie (esencia JING) a väčším plameňom (energie QI) a teda aj dávať viac svetla (duch SHEN).

Náš život je ako svieca, ktorá sa zapáli pri pôrode. Každý dostaneme geneticky do života určité regeneratívne sily a schopnosti, v priebehu života by sme ju mali striedmo a správne užívať tak, aby vydržala čo najdlhšie horieť. Pokiaľ našu esenciu JING (sviečku) spálime, sme na konci života.

Podľa TCM je preto vhodné počas celého života šetriť a dopĺňať svoju esenciu JING a energiu QI, stabilizovať svoje emócie, pretože len tak sa duch SHEN môže naplno a pozitívne rozvíjať a prejaviť.

K tomu optimálne napomáha aj tento Dúšok živej vody, ktorý je možné užívať denne 1 odmerku k raňajkám.

 

Esencia ľadvín – celkom slušný oddiel


Bojíme sa staroby, a pritom si nie sme istí, či sa jej dožijeme. (Jean de La Bruyere)


S vekom, chorobami a každodenným stresom sa všetky tieto 3 zložky postupne a nezvratne vyčerpávajú.

Svoju sviečku života niekedy pálime viac než je zdravé, či už nezriadeným spôsobom života

 • fajčenie,
 • nadmiera jedla a pitia,
 • prílišná fyzická a psychická záťaž, 
 • bezuzdná sexuálna aktivita
 • stres,
 • dlhodobo užívané liekmi,
 • časté choroby
 • či zvlášť u mladých ľudí drogy...

Tieto všetky faktory „pália sviečku z oboch strán“ a v tomto prípade platí zásada, že čo sa v mladosti premrhá, v starobe sa už nenájde. Základnou stratégiou nielen pre zotavenie, ale tiež pre udržanie zdravia a predchádzaniu predčasnému starnutiu a všetkých dôsledkov, ktoré z tohoto stavu vyplývajú, je posilnenie a harmonizácia dráhy ľadvín SHEN, sleziny PI a srdca XIN.

Rovnako tiež aj posilnenie a vyživenie energie čchi QI a krvi XUE, prípadne aj jinovej a jangovej esencie ľadvín SHEN JING a rozjasnenie ducha SHEN. A že tých problémov na konci (a niekedy nielen na sklonku) života, teda je!

Ako hovoril Jan Werich: Staroba je blbec, ale je to posledná možnosť, ako prežiť.

K pamäti v starobe sa viaže známa historka: Profesor psychiatrie Vladimír Vondráček na svojich 80. narodeninách začal svoj prejav slovami:
Staroba má veľa výhod. Na to sa na dlhú dobu odmlčal. A keď už prestávka bola neúnosná, dodal: Momentálne si na žiadnu z nich nemôžem spomenúť… Esencia ľadvín SHEN JING sa vzťahuje nielen k dlhovekosti, ale aj k ľudskej reprodukcii – zodpovedá za našu fyziologickú schopnosť plodiť zdravé potomstvo.
 

Múdra, zdravá a plodná jeseň života


Staré drevo najlepšie horí, staré víno sa najlepšie pije, starému človeku najviac ver, starého autora najradšej čítaj. (Francis Bacon)


Každá doba má svoje idoly a ideály – napr. v starom Grécku to bola tzv. kalokagathia, čiže krása tela aj ducha, ktorá našla svoje renesančné stvárnenie aj v podobe Michelangeloho Dávida.

Ideálom dnešnej doby, ako sa javí, je mladý úspešný športovec s dobre vyrysovanou, najlepšie anabolickou postavou z posilňovni…

V starej Číne bol zato najväčším ideálom múdry zdravý postarší človek – teda pomyselný čínsky MUDRc. Ten bol síce drobnej postavy, ale vždy zdravý, optimistický, usmievavý, vľúdny, láskavý, nápomocný, empatický, čulý, bystrý, s iskrou v oku, zaujímajúci sa o okolité dianie a o druhých, ale zbytočne neklebetiaci, tolerantný a chápavý, rozumný, umiernený, čestný a spravodlivý – jednoducho múdry starec so všetkým všade. Vyzeral síce na 60 rokov, ale v skutočnosti mal nad 90 rokov!

Pretože podľa TCM ľudský život trvá 120 rokov (v optimálnom prípade!) a rozdeľuje sa na dve polovice – prvých 60 rokov by mal človek zbierať skúsenosti (a súčasne nepoškodzovať si svoje zdravie nezdravou životosprávou), aby ich potom v druhej polovici života vedel múdro využívať (a mal i dostatok sily k ich realizácii). Môže sa to zdať nemožné až úsmevné, ale tak to kedysi v Ríši stredu bolo.

Aj my máme túto možnosť dnes a stačí k tomu dodržovať vyššie uvedené zásady plus 1 až 2 odmerky bylinného nápoje Dúšku živej vody na raňajky. 
 

Rozbor bylín v zmesi:

Poradie 17 bylín, ktoré sú obsiahnuté v tomto nápoji, sa odvíja od posilnenia a vybalancovania jinovej a jangovej esencie ľadvín SHEN JING, posilnenie energie čchi a krvi QI/XUE XU, posilnenie sleziny PI a vyživenie ducha v srdci XIN SHEN:

 • Du zhong, Tu si zi a Ba ji tian posilňujú jangovú esenciu ľadvín SHEN JING YANG,
 • Chu shi zi, He shou wu a Shan yao posilňujú jinovú esenciu ľadvín SHEN JING YIN,
 • Huang qi a Da zao posilňujú energiu čchi QI,
 • Gou qi zi, Shu di huang a Dang gui posilňujú krv XUE,
 • Wu wei zi a Shan zhu yu zadržujú esenciu JING,
 • Xiao hui xing zahrieva vnútrajšok NEI,
 • Niu xi rozprúďuje blokádu krvi YU XUE,
 • Fu ling vysušuje vlhko SHI,
 • Yuan zhi vyživuje srdce XIN a utišuje ducha SHEN.

Dávkovanie:

Tento nápoj je aj chutný, lahodný a povzbudzujúci. Je možné ho užívať neobmedzene dlhú dobu.
 

Príprava:

 • koncentrovaný prášok sa preleje cca 2 dcl horké vody a teplý sa popíja, najlepšie ráno

Neužívať (podľa TCM)

 • v prípade akútnych infekčných ochoreniach s horúčkou (napr. bakteriálna angína či bakteriálny zápal pľúc, apod.) a v tehotenstve

Balenie:

 • 100 g bylinného produktu v prášku (100% prírodný, bez akýchkoľvek syntetických alebo spájajúcich látok)

Produkty TCM Herbs sú testované

Každá šarža bylín v produktoch TCM Herbs je testovaná v akreditovanom laboratóriu pre liečivá Phytax vo švajčiarskom Schlierene, a to na identifikáciu ...

Nie je laboratórium ako laboratórium

Laboratórium pre potravinové doplnky je povinné preverovať len prítomnosť ťažkých kovov, plesní a baktérií - nestanovuje však obsah pesticídov. Zatiaľ čo certifikované ...