Produkty TCM Herbs sú testované

Každá šarža bylín v produktoch TCM Herbs je testovaná v akreditovanom laboratóriu pre liečivá Phytax vo švajčiarskom Schlierene, a to na identifikáciu bylín, ďalej na ťažké kovy (ortuť, kadmium, olovo, arzén a meď), baktérie (E.coli, Salmonely, celkový počet baktérií), plesne, kvasinky a aflatoxíny.

Všetky bylinné tablety a nápoje našej firmy TCM Herbs majú, ako jediné v ČR a SR, každú šaržu bylín naviac testovanú okrem iného i na 511 druhov pesticídov (4 skupiny), pretože pesticídy sa dnes stávajú celosvetovým problémom, najmä pri produktoch z tzv. Tretieho sveta. Často sa stáva, že zákazníci v domnienke, že užívajú bylinné preparáty, sú naopak "zanášaní" ďalšími nežiaducimi "chemikáliami".

Produkty TCM Herbs sú testované

Každá šarža bylín v produktoch TCM Herbs je testovaná v akreditovanom laboratóriu pre liečivá Phytax vo švajčiarskom Schlierene, a to na identifikáciu ...

Nie je laboratórium ako laboratórium

Laboratórium pre potravinové doplnky je povinné preverovať len prítomnosť ťažkých kovov, plesní a baktérií - nestanovuje však obsah pesticídov. Zatiaľ čo certifikované ...