• Úvod
 • >>
 • Tablety
 • >>
 • Kód 070 - Východ zo slepej uličky - tráviace problémy

Kód 070 - Východ zo slepej uličky - tráviace problémy

Východ zo slepej uličky, kód 070 - TCM Herbs - tráviace problémy - tradičná čínska medicína.

Toto nieje e-shop

Prejsť do e-shopu

TCM Herbs Tradičná čínska medicína - Východ zo slepej uličky, kód 070 - WU MEI WAN mod.

Pôsobenie podľa tradičnej čínskej medicíny:

 • harmonizuje vrstvu Koncového jin – JUE YIN (pečeň GAN a osrdcovník XIN BAO)
  upravuje nerovnováhu medzi chladom z nedostatku v dolnom ohnisku HAN XU XIA JIAO a horúčosťou z nadbytku v hornom ohnisku RE SHI SHANG JIAO (tzv. chlad dole, horúčosť hore)
 • odstraňuje chlad z nedostatku z čriev CHANG HAN XU a zo sleziny PI QI HAN XU
 • ochladzuje horúčosť v žalúdku WEI RE a odstraňuje chlad z nedostatočnosti ľadvín SHEN HAN XU
 • odstraňuje horúčosť v pečeni GAN RE, ktorá napadá žalúdok WEI RE

 

Popis podľa tradičnej čínskej medicíny:

Jedná sa o modifikáciu originálnej harmonizačnej tradičnej čínskej bylinnej zmesi WU MEI WAN, ktorá je upravená na dnešné pomery, skutočne pozoruhodná a nesmierne užitočná, zvlášť v dnešnej dobe.

Podľa TCM sa užíva:

 • pre harmonizáciu tej absolútne najspodnejšej 6. vrstvy koncového jinu JUE YIN (pečeň GAN a osrdcovník XIN BAO) pri napadnutí chladom HAN
 • čistí nadmernú horúčosť pečene GAN RE, ktorá napadá žalúdočný jin WEI YIN XU spolu s nedostatočnou čchi sleziny PI QI XU a súčasným chladom z nedostatku v črevách CHANG HAN XU.

Príčinou týchto zdravotných problémov je zlá komunikácia medzi YIN a YANG v 6. najhlbšej vrstve JUE YIN (dráha pečene GAN a osrdcovníka XIN BAO), nazývaná Koncový YIN.  Všetka energia YANG vzniká v Koncovom YIN a nie je žiadneho miesta v tele, ktoré by túto energiu nevyužívalo. Tento YANG zase dostáva svoju vitalitu ohňa z Brány života MING MEN, uloženou v ľadvinách SHEN. Pečeň GAN riadi distribúciu YANG, pretože uchovávajú krv XUE (tá patrí medzi YIN), ktorý prenáša teplo a YANG do všetkých orgánov v tele. Ak je krv XUE dostatočne silná, dokáže kontrolovať a usmerniť aj prirodzenú silu YANG.
Prirovnanie k autu:
YANG zahrieva studený motor na prevádzkovú teplotu tak, aby mal dostatočný a optimálny výkon a YIN (krv XUE) zase dodáva olej, benzín a vodu tak, aby vyrovnávala prehriatie motoru či predišla jeho zadreniu.

V našom prípade dochádza k narušeniu vzťahu medzi krvou XUE a ohňom YANG tým, že škodlivý chlad HAN prenikne až do Koncového YIN. Chlad HAN tlmí YIN („zamrznú trubky“) a generuje YANG (každá blokáda sa neskôr premení na horúčosť RE), čo má za následok oddelenie YIN a YANG od seba – vzniká tak stav označovaný Chlad dole, Horúčosť hore.
Na jednej strane je prudký vzostup pečeňového jangu GAN YANG SHI a pečeňového vetra GAN FENG, pretože je to jeho prirodzenosť (pečeň GAN patrí k prvku Drevo, a to sa chce vždy rozpínať, rásť a stúpať nahor), napadá žalúdok WEI a stúpa do hornej časti brucha, hrude a osrdcovníka XIN BAO.
Na druhej strane sa blokuje chlad HAN v orgánoch, pretože YANG ich už nezahrieva – dostávame sa tak do slepej uličky, z ktorej nie je len tak ľahké uniknúť…

A odkiaľ že sa v praxi berie tento škodlivý chlad HAN?
Mnoho faktorov spôsobuje tento stav:

 • vrodená oslabená konštitúcia ľadvín
 • prechodená chrípka či viróza
 • zbytočná liečba antibiotikami pri vírusových chorobách (a zatlačenie teda chladu HAN do hlbších vrstiev)
 • dlhodobé užívanie antibiotík, protizápalových liekov cytostatík, kortikoidov, hormonálnych liekov vôbec, liekov na vysoký krvný tlak (najmä betablokátorov), analgetík, antidepresív…

Tieto (všetky) chemické lieky spôsobujú pdľa TCM chlad HAN v organizmu a hasia tzv. fyziologický oheň života MING MEN v ľadvinách SHEN, ktorý je pritom dôležitý pre normálny chod organizmu. Samozrejme tu pôsobia aj ďalšie faktory ako je zvýšená citlivosť na škodlivý chlad HAN a vietor FENG, jednostranná či nadmerná konzumácia surových potravín (napr. raw strava), zvlášť potom surovej zeleniny a surového ovocia, studených nápojov, zmrzliny, nepravidelná strava - nekvalitné či žiadne raňajky, nadmerná večera apod., zlá životospráva - nepravidelný spánok, jednostranné zaťaženie organizmu bez potrebného odpočinku, fyzické vyčerpanie - nadmerné cvičeníe, vrcholové športy, psychické vyčerpanie či stresy, práca v permanentne chladnom či klimatizovanom prostredí, apod.

Podľa TCM os srdca XIN (horúčosť RE) a ľadviny SHEN (chlad HAN) je ako oheň a voda – vždy musí byť oboje riadne vyvážené a v rovnováhe.
Všetko sa odvíja od stavu vertikálnej osy srdca XIN a ľadvín SHEN – v prípade vyrovnanej, harmonickej osy je teplotný rozdiel fyziologický a toto „srdcovo ľadvinové dynamo“ alebo akýsi výťah typu páter-noster produkuje „(prí)jemný vánok“, ktorý uvádza všetko ostatné do primeraného a potrebného pohybu.
Tento pomyselný jemný vánok rovnomerne prúdi ako energia čchi po tele. Keď je teplotný rozdiel nedostatočný, energia stagnuje – a naopak, keď je teplotný rozdiel až moc veľký, nastáva chaotický pohyb, čo je práve náš prípad a vzniká tak tzv. Chlad dolu a horúčosť hore: vďaka nedostatočnej vode v ľadvinách SHEN sa oheň v srdci XIN príliš rozhorí a horúčosť z nadbytku RE potom produkuje škodlivý vnútorný vietor FENG, ktorý cirkuluje všade možne po tele a vytvára tak rôzne a často aj protichodné problémy a príznaky, ktoré sa ťažko liečia… (často to končí podaním antidepresív a rôznych „psychických barličiek“, pretože „je to o/v hlave“).
Prirovnanie k autu:
V prípade, že YANG nezahrieva motor na prevádzkovú teplotu, tak olej a benzín (YIN) v tryskách „mrzne“ (chlad HAN) a nedostane sa už tak ľahko do karburátoru – my sa potom snažíme neustálym túrovaním motor naštartovať, čo vedie v konečnom dôsledku k jeho prehriatiu (horúčosť RE), ktoré sa prejaví napr. dymom a horkom nad kapotou motoru (stúpajúci YANG a vietor FENG) a vo finále potom môže dôjsť až k jeho zadreniu…
 
Toto všetko sa prejavuje tromi vzájomne prepojenými stavmi, ktoré sa však nemusia vyskytovať súčasne:
1.    Nedostatočnosť jin YIN XU s horúčosťou z nadbytku RE
2.    Chlad z nedostatku HAN XU
3.    Bolesti brucha

V praxi o použití tejto zmesi budeme uvažovať pri pacientoch, kde sa stretáva nasledujúce:
•    Príznaky chladu HAN (z nedostatku XU)
•    Príznaky horúčosti RE (z nadbytku SHI)
•    Obdobie kľudu sa strieda s podráždenosťou a nedotklivosťou
Súhrnne vzaté:
V praxi sa jedná o jedincov, ktorí sa vyznačujú všetkými možnými príznakmi a problémami, často paradoxnými, ktoré sa veľmi rýchlo a ľahko striedajú a menia, takže sa takýto stav potom niekedy zamieňa s hypochondriou či hystériou apod. V našom prípade sa podľa TCM jedná skutočne o nemoc v Koncovom YIN!
Ako sa dá zorientovať pri súčasných prejavoch chladu HAN a horúčosti RE?
V prípade, že sa jedná o vnútorný chlad z nadbytku HAN SHI, ktorý sa vyskytuje napr. pri napadnutí vonkajším chladným vetrom FENG HAN XIE QI a je pro neho typické zlepšenie chladu po zahriatí či po oblečení sa, objavuje sa tzv. falošná horúčosť RE XU, ktorá je však vždy trvalá a má sklon neustále pokračovať, pretože chlad z nadbytku HAN SHI permanentne vytlačuje zbytky YANGu von. Tu je potrebné podľa TCM tzv. zahriať vnútrajšok NEI a vypudiť pravý chlad HAN SHI (odporúča sa pri napadnutí chladom do vnútorných orgánov škorica so sušeným zázvorom ako ranný nápoj alebo pri napadnutí vonkajším chladným vetrom CHUAN XIONG CHA TIAO WAN.
V prípade našej bylinnej zmesi je pôvodcom vnútorný chlad z nedostatku HAN XU v dolnom ohnisku XIA JIAO, ktorý sa vyskytuje napr. ako vrodená konštitučná nedostatočnosť jangu ľadvín SHEN YANG XU a je preň typické, že ani zahriatím, ani oblečením sa chlad nezlepší a zimomrivosť pretrváva. V konečnom dôsledku potom spôsobuje horúčosť z nadbytku RE SHI – tzv. pravá horúčosť, s typickým striedaním horúčosti RE a chladu HAN. V tom prípade sa užíva bylinná zmes WU MEI WAN, kedy sa jedná o chlad z nedostatku HAN XU (nezlepší sa zahriatím, oblečením či teplými nápojmi) vo vrstve Koncového jinu JUE YIN.
Striedanie horúčosti a chladu sa vyskytuje ale i v prípade napadnutia chladom HAN do vrstvy Malého jangu SHAO YANG (žlčník DAN, tri ohniská SAN BAO), ktorú optimálne harmonizuje excelentná bylinná zmes XIAO CHAI HU WAN. Dôvodom pro použití tejto zmesi je chlad z nadbytku HAN SHI (zlepší sa zahriatím a oblečením či teplými nápojmi).
 

Rozbor bylín v zmesi 070 podľa tradičnej čínskej medicíny:

Táto zmes vládne klasickej liečbe Koncového YIN (JUE YIN) – lieči nedostatok a oslabenie energie čchi a krvi pečene GAN QI/XUE XU spolu so súbežnými a doslova premiešanými príznakmi horúčosti RE a chladu HAN. Aby táto zmes mohla liečiť súčasne prítomnosť ako škodlivej horúčosti RE, tak aj chladu HAN, je potrebná komplexná stratégia:
- horúčosť RE smeruje nadol pomocou horkých a ochladzujúcich bylín, zatiaľ čo štiplavé (ostré) a zahrievajúce byliny spriechodňujú prekážky a upchanie zapríčinené chladom HAN,
- kyslé byliny potom zasa upokojujú podráždenie a upravujú celkový účinok zmesi.

 • Cisárskou bylinou je Wu mei, čo je plod japonskej marhule umeboshi alebo tiež čínske čierne slivky. Jej chuť je kyslá (patrí k najkyslejším bylinám vôbec), je povahy zahrievajúcej a vstupuje priamo do krvi pečene GAN XUE, kde dokáže zhromaždiť účinky všetkých ďalších bylín do jednej dráhy. Nepriamo ovplyvňuje aj slezinu PI, pľúca FEI a hrubé črevo DA CHANG. Jej funkcia je sťahujúca (kyslá chuť) a spevňujúca (trpká, štipľavá chuť). Je použitá vo veľkom množstve, a preto dokáže liečiť i všetky hlavné prejavy chorôb a zároveň smeruje účinok celé bylinnej zmesi do vrstvy Koncového YIN (JUE YIN). Vďaka svojej kyslosti vyrovnáva ako ochladzujúci, tak i zahrievajúce vlastnosti tejto zmesi.
 • Ministerskými bylinami sú Hua jiao, ktorá je ostrá a zahrievajúca a Huang lian a Huang bai, ktoré sú naopak ochladzujúce a horké a odvádzajú škodlivú horúčosť RE spodkom.
 • Asistentami sú Gan jiang a Gui zhi, ktoré zahrievajú vnútrajšok organizmu, posilňujú nedostatočný jang YANG XU a vylučujú vnútorný chlad HAN XU.
 • Ďalšími asistentami sú Dang shen a Dang gui, ktoré posilňujú nedostatočnú energiu čchi a krv QI/XUE XU.

  Táto bylinná zmes funguje na všetky stavy, ktoré sa vyskytujú v prípade chronického zápalu a má harmonizačný účinok – vie znovu prepojiť osu srdca XIN a ľadviny SHEN, odstraňuje pretrvávajúce škodliviny (viz TCM Triangel) a jej využitie je nesmierne široké. Použitie kyslých bylín pre shromažďovanie (jinu a krvi YIN/XUE XU), horkých bylín pro vylučovanie (horúčosti RE) a ostrých, štipľavých bylín pre otvorenie a odvedenie (chladu HAN) sú základné pravidlá pre liečenie pečene GAN.
  Netreba už ísť ďalej za tieto 3 základné stratégie – pri uvedení týchto zásad do praxe potom už nie sú žiadne limity pre použitie tejto bylinnej zmesi WU MEI WAN alias VÝCHODU ZO SLEPEJ ULIČKY!

Dávkovanie:

 • 3x denne 4 tabletky
 • deti od 3 rokov 3x denne 2 tabletky

Všeobecne sa užívajú v Číne byliny tak, že:

 • deti do 4 rokov užívajú 1/4 dávky dospelého, tj. 3 x 1 - 2 tbl
 • deti od 5 do 12 rokov užívajú 1/2 dávky dospelého, tj. 3 x 2 - 4 tbl
 • dospelí 3 x 4 - 8 tbl denne

Inak v akútnom štádiu ťažkostí a podľa intenzity ťažkostí sa dávka v Číne zvyšuje na 2 - 3 x dennej dávky, po zlepšení ťažkostí sa zase znižuje - všetko je vždy individuálne.

 

Balenie: 100 tabliet / 30 g
(100% prírodný, jedinou spájacou látkou je prírodná celulóza max. do 1%; vyrobené z koncentrovaných bylín v pomere 5: 1, tzn. že pri výrobe je použitých 5 g sušených bylín na 1 g bylinných tabliet)

Produkty TCM Herbs sú testované

Každá šarža bylín v produktoch TCM Herbs je testovaná v akreditovanom laboratóriu pre liečivá Phytax vo švajčiarskom Schlierene, a to na identifikáciu ...

Nie je laboratórium ako laboratórium

Laboratórium pre potravinové doplnky je povinné preverovať len prítomnosť ťažkých kovov, plesní a baktérií - nestanovuje však obsah pesticídov. Zatiaľ čo certifikované ...